Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki 

Podatki o upravljavcu: 
Laserski razrez, graviranje in umetniško ustvarjanje,
Formis, Sandi Bobek s.p. 
Knežak 129
6253 Knežak
DŠ: 73057207 
Matična št: 

Podatki, ki jih obdelujemo: 

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih medijev ali na kakršen koli drug način. Prav tako z uporabo naše spletne strani in njenih funkcij s katerimi nam posredujete osebne podatke. Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz javno dostopnih virov,  javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov. 

Osebni podatki, ki jih lahko zbiramo o vas so: 

  • ime in priimek; 
  • naslov vašega prebivališča; 
  • vaš poslovni e-poštni naslov oz. drug e-poštni naslov, ki nam ga posredujete; 
  • vaša telefonska številka; 
  • IP naslov; 
  • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.). 

Nameni obdelave osebnih podatkov  

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov: 

Za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja prodaje blaga.  V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo osebne podatke za naslednje namene: identifikacija posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava blaga, dostava blaga na dom, obveščanje o spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje blaga, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom. 

Za potrebe izvajanja pogodbe, sklenjene s posameznikom, dokler je to potrebno za izvajanje pogodbe, obdelujemo vse podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Sem sodijo podatki kot so: ime in priimek, zasebni in osebni službeni e-poštni naslov, kontaktni telefon, podatki za izdajo ponudbe glede na povpraševanje, naslov, podatki o bančnem računu (TRR številka, banka, sklic). 
Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete; 
kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa). 

Za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani; 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem 

Osnovne osebne podatke na spletni strani hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh. 
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. 
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. 
Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga). 
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam. 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primeru ko je to potrebno za izpolnitev naročila ali komunikacijo z vami.  

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice: 
da od nas kadarkoli zahtevate: 
potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke; 
dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas; 

eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov; 
popravek netočnih osebnih podatkov; 

omejitev obdelave, kadar: 
   - oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 
   - je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;  
  – osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov; 

izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali; 

– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Postopek uveljavljanja pravic 

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki. 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve. 

Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletnem mestu. 

Posodobljeno: 25.5.2018.